Musiksmaken

Det är inte någon överraskning att vi alla har olika smak när det kommer till musik. Det går att se, redan i ung ålder, hur olika melodier och låtar p

Läs mer

Populära genrer inom musiken

Inom dagens musik finns det ett stort antal genrer: dance, pop, rock, hiphop för att nämna några. Vissa av dessa anses dock vara lite mer populära jäm

Läs mer

Kända musikpriser

Ett vanligt sätt att fira musikers framgångar är genom att tilldela dem ett pris. Idag finns det en rad med musikpriser som delas ut till de bästa art

Läs mer