Musik och träning

De flesta som tränar regelbundet gör det gärna med musik i öronen. Men förutom att det är trevligare att träna till musik kan det även förbättra träni

Läs mer

Musik och jobb

Precis som för träning kan du bli motiverad att jobba hårdare ifall du lyssnar på lite bakgrundsmusik. Det är många som tycker att jobbet är långtråki

Läs mer